Gmail có tính năng mới gửi email bảo mật

Gửi và mở email bí mật
Bạn có thể gửi thư và tệp đính kèm bằng Chế độ bảo mật để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Bạn có thể đặt các giới hạn về những gì người nhận có thể làm với email bạn gửi, chẳng hạn như đặt ngày hết hạn, yêu cầu mật mã hoặc xóa các tùy chọn để chuyển tiếp. Khi bạn gửi email, người nhận sẽ nhận được thông báo về các giới hạn bạn đã chọn.

Những giới hạn này giúp ngăn người nhận của bạn vô tình chia sẻ email của bạn, nhưng những người nhận có ý xấu hoặc người nhận sử dụng chương trình độc hại vẫn có thể sao chép thư hoặc tệp đính kèm của bạn.

Lưu ý: Tình năng này chỉ có gởi Gmail mới 

Hướng dẫn cách gửi email bảo mật

Lưu ý: Nội dung trong hoạt ảnh này hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Gửi thư và tệp đính kèm một cách bảo mật
Lưu ý: Bạn không thể sử dụng chế độ bảo mật trong Gmail cổ điển. Nếu bạn đang sử dụng Gmail với tài khoản của cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với quản trị viên để đảm bảo bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật.

Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
Nhấp vào tùy chọn Soạn thư.
Ở dưới cùng bên phải cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Bật chế độ bảo mật  .
Mẹo: Nếu bạn đã bật chế độ bảo mật cho email, hãy chuyển tới dưới cùng của email, sau đó nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa.
Đặt ngày hết hạn và mật mã. Các tùy chọn cài đặt này tác động đến cả văn bản trong thư và mọi tệp đính kèm. Nếu bạn chọn “Không sử dụng mật mã qua SMS“, thì những người nhận sử dụng ứng dụng Gmail sẽ có thể mở thư trực tiếp. Người nhận không sử dụng Gmail sẽ nhận được mật mã qua email.
Nếu bạn chọn “Mật mã qua SMS“, thì người nhận sẽ nhận được mật mã qua tin nhắn văn bản. Hãy đảm bảo bạn nhập số điện thoại của người nhận chứ không phải số điện thoại của bạn.
Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Tính năng mật mã qua SMS chưa hỗ trợ cho việt nam

Xóa quyền truy cập sớm
Bạn có thể xóa quyền truy cập của người nhận vào email trước ngày hết hạn.

Trên máy tính, hãy mở Gmail.
Ở bên trái, hãy nhấp vào tùy chọn Gửi.
Mở email được bảo mật.
Nhấp vào tùy chọn Xóa quyền truy cập.

Mở email được gửi bằng chế độ bảo mật
Nếu người gửi đã sử dụng chế độ bảo mật để gửi email thì bạn có thể làm những điều sau:

Bạn có thể xem thư và tệp đính kèm cho đến ngày hết hạn hoặc cho đến khi người gửi xóa quyền truy cập.
Các tùy chọn để sao chép, dán, tải xuống, in và chuyển tiếp văn bản thư và tệp đính kèm sẽ bị vô hiệu hóa.
Bạn có thể cần phải nhập mật mã để mở email. Hoặc yêu cầu người gửi cấp lại quyền truy cập.